Запушване на септичната яма? 5 начина, с които да го предотвратим

Септичната яма е типична за самостоятелните семейни къщи. Тя е Вашата лична канализационна система, използвана за контролиране на отпадъчните води. Има голям капацитет, което позволява по-рядко почистване, ако в дома живеят по-малък брой хора – например тричленно семейство. Все пак трябва да полагате грижи за нея, защото съществуват различни фактори, които могат да доведат до често запушване на септичната яма. Какво трябва да направите, за да не се стига дотам?

Запушване на септичната яма – как да го предотвратим

Когато поддържате септичната система, Вие се грижите и за околната среда, предпазвайки подземните води от замърсяване. Освен това съдействате за по-голямата ефективност на системата, пестите пари, време и най-важното – стоите далеч от опасни за здравето токсини. Ето как да предотвратите запушването на септичната яма.

Изхвърляне на отпадъци

Важно е да не ползвате септичната си яма като кош за отпадъци. В нея не трябва да попадат големи твърди частици и боклуци като фасове от цигари, хартия, яйчени черупки, утайка от кафе, различни мазнини и т.н.

запушване на септичната яма

Изхвърляне на химикали

По същия начин не бива да изхвърляте лакове, бои, бензин или други химични вещества, защото те ще нанесат щети по съоръжението. Лесно могат да причинят запушването му, тъй като с времето се натрупват.

Твърде много вода

Ако в септичната яма се излее прекомерно количество вода в рамките на твърде малко време, тя няма да може да се изтече и това ще доведе до запушването ѝ. Шансът това да се случи е по-голям при хората, в чиито домове има вана, която се ползва често. Бъдете внимателни.

Отводнителна площ

Именно там се оттичат отпадните води. Важно е тази площ да бъде свободна – да няма дървета, чиито корени да пречат на процеса. Хубаво е на това място да няма нищо освен трева.

Редовна поддръжка

Важно е да правите почистване на септичната яма през определен период от време и да спазвате срока за това. Не просрочвайте времето, защото така увеличавате риска от запушване.

Профилактиката и почистването на септични ями се извършват от специализирани фирми, каквато е и Kanali.info. Ние разполагаме с техника, способна да достигне и до трудно достъпни места като тесни улици. Предлагаме и профилактично почистване, което ще сведе до минимум риска от запушване на септичната яма. Свържете се с нас!