Клиенти

И много други доволни клиенти.

Референция

Билла България ЕООД е един от партньорите, с които работим. От няколко години се грижим и отговаряме за аварийните повиквания и поддръжка на ВиК системите на магазините в цялата страна. ​

Изготвяме и изпълняваме график за профилактично почистване на мазниноуловителите и канализационните системи, спрямо извършените от нас наблюдения и индивидуални нужди на всеки един магазин. ​

Изпълняваме компетентно, отговорно и в срок дейностите, за които сме поели ангажимент.