Лицензи

Фирма Т. Д. И. 2005 ЕООД официално извършва дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Регистрационния документ е издаден от Министерство на околната среда и водите, регионална инспекция по околната среда и водите – София.