Плюсове и минуси на изграждането на септична яма

Ако планирате да живеете в къща или да имате вила, то неминуемо възниква въпросът за изграждане на септична яма или друга канализация. Това не е никак лесен избор, тъй като всяка инвестицията трябва да бъде добре проучена. Тук ще Ви представим част от плюсовете и минусите на септичните ями.

Дълготрайно решение с изграждането на септична яма

На първо място – на пазара има богат избор от такива съоръжения и можете да прецените добре индивидуалните си нужди. Важно е да вземете няколко съществени фактора предвид. Колко голямо е Вашето домакинство, колко често ще пребивавате в къщата или вилата. Това ще Ви помогне да прецените какъв да е обемът на септичния резервоар. Друго, което би следвало да вземете предвид, е видът на почвата и отстоянието от водоизточници. Ако почвата е непропусклива – помислете отново дали оптималният вариант е септична яма.

: изграждане на септична яма

Септичните ями са изключително дълготрайни решения. В зависимост от моделите, поддръжката и почистването, те имат между 20 и 50 години живот. Инсталацията им е бърза и няма нужда от дълги периоди на подготовка и проектиране. Всичко може да се случи буквално за дни. Ямите се изграждат от много стабилни и здрави материали и би следвало да не се сблъсквате често с повреди.

Разходите за поддръжка не са големи, но регулярното почистване е много важно. При правилна инсталация няма да се имате проблем и с неприятни миризми или замърсяване на околната зона.

Кои фактори да вземем предвид?

За да вземете информирано решение, трябва да се запознаете и с някои недостатъци на септичните ями. Един от тях е, че не може да разчитате на себе си за почистването. Регулярно, през няколко години е необходимо да се обръщате към специалисти, които да изпомпват, почистват и дезинфекцират септичната яма. В противен случай ще се сблъскате с един от най-неприятните проблеми – запушване, повреди, чието отстраняване изисква голям финансов ресурс.

Добре е да знаете, че в райони с високи подпочвени води, които са предразположени към наводнения, не се препоръчва изграждане на септична яма. В септичните ями и прилежащите тръбопроводи не бива да бъдат изхвърляни бебешки кърпички, продукти за женска хигиена, тъй като те са една от най-честите причини за блокажи. Непредвидимо обстоятелство е възможността корени на дървета да спукат тръбите на канализацията.

Нашата препоръка е добре да обмислите от какво имате нужда и да проучите вариантите на пазара преди да вземете окончателно решение. Междувременно – ние сме насреща, за да отговорим на Вашите въпроси и да се намесим, когато сте готови с решението за изграждане на септична яма.