намерете ни

Контакти

намерете ни
телефон за връзка
телефон за връзка
0899 122 122
Имейл

Имейл

office@kanali.info

Почистване на септични ями

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ

Септичните ями са отлично решение за райони със слабо развита канализационна мрежа и както всяка канализационна система ямите имат нужда от периодична профилактика и почистване. Дори ямата да е проектирана правилно при наводнение или запушване в системата се случва да прелее и да създаде куп неприятности. Най-често ямите преливат, когато дебитът на отпадните води надхвърли попивателната способност на ямата. За да се избегне преливането най-разумно да се действа превантивно като се обърнете към специалисти с богат опит и професионално оборудване.